onsdag 17. november 2010

Hvor digitalt presenterer de videregående skolene i Buskerud seg?

Det er stor fokus på digital kompetanse i ulike sammenhenger,- blant annet på konferanser, seminarer, kurs, videreutdanninger og ikke minst en - en kollegaveiledning rundt om i kriker og kroker.Det blir hevdet at elever er mer digitale enn ansatte på de videregående skolene. Jeg har lurt litt på hvordan skolene i Buskerud fylkeskommune presenterer seg. Framstår de som digitale?
Jeg har sjekket hjemmesidene, der elevene ofte møter skolen sin for første gang. Om jeg skulle vurdere skolene etter hvor i øynefallende digitale ferdigheter kommer fram på hjemmesiden, leder Ringerike folkehøgskole. Her er flere videoer som elever har laget. Så gøy elevene må synes det er!
På andre plass kommer Hønefoss vgs. Alle utdanningstilbudene ligger tydelig og lett tilgjengelig på hjemmesida.
Numedal vgs presenterer skolen i en fin video på skolens hjemmeside, - god nr tre. Så kommer Lier vgs, St. Hallvard, Ål og Rosthaug vgs.

Vi bør vel oppfordre skolene til å vise digitale ferdigheter på hjemmesida, - i første møte med elever?

onsdag 10. november 2010

Å lage film..

Jeg hadde ikke tro på at dette var noe for meg, men for ungdommer og nerder..
Jeg ville lage en film som kan være til hjelp i undervisningen. Noe som er moro å holde på med og som elevene liker. NUNO blir det valget tema.
Det må jobbes ganske hart med nevene og å jobbe sammen slik gjør noe med arbeidsfellesskapet.
Jeg ville prøve å filme med enkle midler, ikke videokamera,men fotokameraet: Cannon Digital IXUS 87015, 10.0 megapixels.

Så var det å finne en egnet plass, forberede til opptak og sette igang.
Jeg snakker og forklarer samtidig som kameraet går og føler meg som Ingrid Espelid. Vi var dessverre ikke alene i huset, for plutselig hører vi slamring med dører, veldig tydelig! Ellers var vi fornøyd med forberedelsene og selve opptaket som varer i ca 9 min.og med få stopp underveis. Filmen la jeg inn på Mine videoer og åpnet Movie Maker og kopierte filmen over dit.
Da begynte jeg å lure.. Det var jo ikke denne versjonen som vi hadde øvet inn en hel dag på høyskolen..
Jeg plyndret og ble frustrert. Nå var det godt å ha medstudenter i nærheten. Vi prøvte ut, diskuterte og brukte video fra YouTube som hjelpemiddel. Det tok lang tid før vi forsto systemet, men vi klarte det!

I mitt tilfelle skal lyden (talen) passe til bildene. Klippingen må foregå nennsomt og uønska lyder prøver jeg å klippe bort. Jeg blir blir fornøyd etter hvert.
Overganger, forstår jeg, "tar av" spilletida. Derfor kan jeg bare bruke noen få og heller prøve å få fram en helhet.
Startbildet fikk noen snurrer og kunne blitt bedre med en roligere start. Der kunne det vært fint å bruke bjelleklangen til lyd, slik at start og slutt fikk en likhet. Men det gikk ikke.
Avslutningen med sauene likte jeg godt. Det er søstera mi sine sauer, spelsau. Ved å bruke saue-filmen kunne jeg ikke velge rulletekst, men bruke animasjon på teksten. Teksten ruller altfor fort og den kan ikke styres.

Alt i alt var dette gøy og det frister til gjentakelse.

Takk til Tone Mysja, Randi L Haugan og Kristin H Haghus.

Nunofilting, slik gjør du det!

tirsdag 19. oktober 2010

19.oktober, Landssamling for fylkeshovedverneombud

På fylkeshuset i Hordaland møtte nesten alle fylkeshovedverneombudene (FHVO) i dag. Vi er blitt ei gruppe som deler mye spennende informasjon. Noen har jobbet med HMS-temaet i flere år og har opparbeidet seg en fantastisk kompetanse.
Knut og Einar (Oslo)jobber mye med byggesaker. De er bestemt på at "medvirkning skal skje der pengene er. Der fylkeskommunen beslutter, skal FHVO medvirke". Vi bør informere HVO og verneombudene om viktigheten av areal-normen på 6 m2 til hver kontorarbeidsplass. Kopirom og trapper skal ikke regnes med i arealet! Vi har flere eksempler på at nybygg blir planlagt uten felles pauserom, - i Hamar f.eks. Dette fungerer dårlig, viser det seg.
Teknisk forskrift 2010, sier at det ikke er lov til å ha arbeidsrom eller undervisningsrom uten dagslys og utsyn. Lys gjennom andre rom er ikke tilfredsstillende. Forskriften m/veiledning fastsetter luft pr rom og støy pr rom, da store kanaler gir fra seg mer støy enn mindre. Lyd som høres er for høy støy. Så her er det mye nytt lesestoff...
Om luftkvalitet, sier Einar, fungerer "Kanarifugl-metoden" godt: I gruvene sluttet fulgen å synge når det ble for mye gass og for lite frisk luft. Av dette lærer vi at når elever og lærere klager på lufta, er den for dårlig.
Filter bør skiftes 1-2 ganger årlig og pass på at luftinntaket er høyt oppe og lengst mulig unna eksos og støv.
Hvis taket er isolert med glava, skal skjærekanten "kantforsegles". Ellers skjer det at når f.eks. dører slåes igjen, drysser det glassfiberstøv ned i rommet. Ikke bra!I Tyskland er dette strengt forbudt. Glassfiberstøv kan forårsake blant annet kreft og allergi.
Oy! - hva disse gutta kan....