tirsdag 19. oktober 2010

19.oktober, Landssamling for fylkeshovedverneombud

På fylkeshuset i Hordaland møtte nesten alle fylkeshovedverneombudene (FHVO) i dag. Vi er blitt ei gruppe som deler mye spennende informasjon. Noen har jobbet med HMS-temaet i flere år og har opparbeidet seg en fantastisk kompetanse.
Knut og Einar (Oslo)jobber mye med byggesaker. De er bestemt på at "medvirkning skal skje der pengene er. Der fylkeskommunen beslutter, skal FHVO medvirke". Vi bør informere HVO og verneombudene om viktigheten av areal-normen på 6 m2 til hver kontorarbeidsplass. Kopirom og trapper skal ikke regnes med i arealet! Vi har flere eksempler på at nybygg blir planlagt uten felles pauserom, - i Hamar f.eks. Dette fungerer dårlig, viser det seg.
Teknisk forskrift 2010, sier at det ikke er lov til å ha arbeidsrom eller undervisningsrom uten dagslys og utsyn. Lys gjennom andre rom er ikke tilfredsstillende. Forskriften m/veiledning fastsetter luft pr rom og støy pr rom, da store kanaler gir fra seg mer støy enn mindre. Lyd som høres er for høy støy. Så her er det mye nytt lesestoff...
Om luftkvalitet, sier Einar, fungerer "Kanarifugl-metoden" godt: I gruvene sluttet fulgen å synge når det ble for mye gass og for lite frisk luft. Av dette lærer vi at når elever og lærere klager på lufta, er den for dårlig.
Filter bør skiftes 1-2 ganger årlig og pass på at luftinntaket er høyt oppe og lengst mulig unna eksos og støv.
Hvis taket er isolert med glava, skal skjærekanten "kantforsegles". Ellers skjer det at når f.eks. dører slåes igjen, drysser det glassfiberstøv ned i rommet. Ikke bra!I Tyskland er dette strengt forbudt. Glassfiberstøv kan forårsake blant annet kreft og allergi.
Oy! - hva disse gutta kan....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar